Reklamy Facebook Ads dla SPA

5/5 - (1 vote)
wyniki case study lokeo meta ads facebook ads

Efekty 14 dniowej kampanii Facebook Ads

Przychodu z reklam
+ 0
Zwrot z inwestycji
9 x

Uzyskany efekt

Nasz klient wcześniej przeprowadzał działania reklamowe, które nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Wspólnie ustaliliśmy strategię promowania voucherów do SPA jako głównego produktu.

Naszym celem było osiągnięcie zwrotu z inwestycji w reklamę na poziomie 2. 

Dzięki efektywnej współpracy z klientem, oryginalnym grafikom oraz dobrze skonstruowanej strukturze kampanii, a także regularnej optymalizacji, udało się osiągnąć przychód w wysokości 2890 zł już w ciągu pierwszych dwóch tygodni kampanii, przy wydatkach na reklamę wynoszących zaledwie 485 zł.

Po 30 dniach kampanii Facebook Ads

fb ads wyniki lokeo reklamy lokalne

Podsumowanie

To osiągnięcie pozwoliło nam zapewnić klientowi sześciokrotny zwrot z inwestycji.

W najbliższym czasie będziemy optymalizować kampanię, aby osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty!

 

Scroll to Top