Reklamy Google Ads dla firmy sprzątającej

5/5 - (1 vote)
wyniki kampanii lokeo google ads wyniki case study

Efekty 30 dniowej kampanii Google Ads

konwersje
+ 0
koszt za kliknięcie
9

Uzyskany efekt

 Ten konkretny przykład doskonale ilustruje, że skuteczne kampanie można prowadzić nawet przy niskim budżecie.

Nasz pierwotny budżet wynosił zaledwie 500 zł miesięcznie, jednak po trzech tygodniach zdecydowaliśmy się na jego zwiększenie do 600 zł, ponieważ otrzymywaliśmy zadowalające wyniki.

Docelowo będziemy zwiększać budżet do ok. 1500 zł miesięcznie.

Nasza strategia reklamowa obejmowała kierowanie reklam na stronę, w której mierzyliśmy połączenia i wysyłanie wiadomości mailowych.

 

Po 30 dniach kampanii Google Ads

Podsumowanie

Reklama cieszyła się dużym zainteresowaniem, przyciągając na stronę internetową klienta 247 osób. W tym czasie zebrała 15 konwersji (w konwersjach nie uwzględniono osób, które ręcznie przepisywały dane kontaktowe). Łączna suma konwersji wyniosła 44 w ciągu pierwszych 30 dni!

Reklama była bardzo atrakcyjna, ponieważ osiągnęliśmy CTR na poziome 15,3 przy koszcie kliknięcia CPC na poziomie 2,43 zł!

Scroll to Top