Reklamy Meta Ads dla szkoły tańca

5/5 - (1 vote)
wyniki kampanii lokeo google ads wyniki case study

Efekty 14-dniowej kampanii Meta Ads

kontakty na Facebooku
+ 0
średni koszt konwersji
9

Uzyskany efekt

Naszym klientem była szkoła tańca, która chciała rozszerzyć swoją ofertę o zajęcia pilatesu i przyciągnąć nowych klientów na te zajęcia. Wyzwanie polegało na przyciągnięciu potencjalnych klientów do nowej formy zajęć, co wymagało zastosowania innej strategii niż w przypadku standardowych zajęć tanecznych.

Decyzję o zastosowaniu kampanii na Facebooku opartej na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji (AI) podjęliśmy na podstawie wcześniejszych doświadczeń z klientem. Znając już potencjalnych odbiorców i mając dane dotyczące najlepiej działających kreacji reklamowych, mogliśmy skupić się na osiągnięciu oczekiwanych efektów.

Kampania została skoncentrowana na formularzach kontaktowych, gdzie potencjalni klienci mogli wyrazić zainteresowanie wzięciem udziału w zajęciach pilatesu. Wcześniejsze kampanie dla tego klienta dotyczyły standardowych zajęć tanecznych, co dało nam przewagę w postaci już zebranych danych i znajomości grupy docelowej. Jako cel postawiliśmy sobie średni koszt pozyskania kontaktu w wysokości 10 zł w drugim miesiącu działania reklamy. Cel ten ostatecznie zrealizowaliśmy znacznie szybciej.

Kampania już pierwszego dnia osiągnęła znaczny sukces, uzyskując pierwsze 2 kontakty. W ciągu pierwszych 14 dni zebraliśmy aż 54 kontakty przy średnim koszcie pozyskania 5,88 zł. W tym czasie dotarliśmy do ponad 11 000 użytkowników Facebooka i Instagrama.

W następnym miesiącu zamierzamy zmodyfikować strategię, kładąc większy nacisk na budowanie świadomości marki wśród mieszkańców okolicznych miejscowości, aby dalej rozwijać i umacniać pozycję szkoły tańca na rynku lokalnym.

Dzięki dobrze zaplanowanej i zoptymalizowanej kampanii Meta Ads, udało nam się osiągnąć znacznie więcej niż zakładany cel średniego kosztu pozyskania kontaktu. Kampania była sukcesem, który potwierdził skuteczność wykorzystania zaawansowanych algorytmów AI w reklamach na Facebooku.

Wyniki kampanii Meta Ads:

meta ads - wyniki szkoła tańca

Podsumowanie

Dzięki kampanii reklamowej na Facebooku, opartej na sztucznej inteligencji, udało nam się szybko zdobyć wiele kontaktów. Kampania okazała się wyjątkowo skuteczna, znacząco przekraczając założone cele. Zamierzamy kontynuować rozwój strategii, aby dalej wzmacniać pozycję szkoły na rynku lokalnym.

Scroll to Top