Reklamy Meta Ads dla branży beauty

5/5 - (1 vote)
wyniki kampanii lokeo google ads wyniki case study

Efekty 30 dniowej kampanii Meta Ads

pozyskanych kontaktów
0
koszt za konwersję
9

Uzyskany efekt

Nasza współpraca z klientem z branży beauty to jeden z przykładów demonstrujący jak odpowiednie wykorzystanie ograniczonego budżetu reklamowego może znacząco przyczynić się do generowania licznych kontaktów.

W przypadku tej kampanii skupiliśmy się na reklamach kierowanych na formularze kontaktowe na Facebooku. Już w pierwszym miesiącu działalności kampanii osiągnęliśmy imponujący zasięg, docierając do 12 500 osób, co przełożyło się na pozyskanie 105 nowych kontaktów. Koszt uzyskania jednego kontaktu wyniósł zaledwie 5,92 zł, co stanowi wyjątkowo korzystny wynik.

Po 30 dniach kampanii Meta Ads

Podsumowanie

Sukces ten był również efektem doskonałej współpracy między naszym specjalistą, a klientem, który był świadomy intensywnej konkurencji w swoim lokalnym środowisku. Aby kampania mogła przynieść oczekiwane efekty, konieczne było zaoferowanie czegoś – lead magnetu, co pozwoliłoby wyróżnić usługę klienta na tle konkurencji. Klient zaproponował atrakcyjną cenowo usługę w połączeniu z dodatkowym bonusem, co sprawiło, że oferta stała się bardziej konkurencyjna. 

Dodatkowo, pierwszy zabieg służył jako zachęta do skorzystania z dalszych usług, co skutkowało zapisem wielu klientów na kolejne wizyty.

Scroll to Top