Reklamy Meta Ads dla szkoły tańca

5/5 - (1 vote)
wyniki kampanii lokeo google ads wyniki case study

Efekty kampanii Meta Ads

kontakty
0
średni koszt konwersji
9

Uzyskany efekt

W przypadku naszej współpracy ze szkołą tańca wyzwanie polegało na pozyskaniu uczniów do szkoły tańca, która nie była jeszcze otwarta i nie miała żadnej historii. W związku z tym, podjęliśmy decyzję o zastosowaniu innej strategii, wykorzystując kampanię na Facebooku oparte na zaawansowanych algorytmach AI. Reklamy były skierowane bezpośrednio do formularzy kontaktowych, gdzie potencjalni klienci mogli wyrazić zainteresowanie konkretnymi kursami tańca.

Kampania szybko osiągnęła znaczny sukces, jednak napotkaliśmy nieoczekiwane wyzwanie: zauważyliśmy, że zdecydowana większość zapisów na zajęcia taneczne w parach pochodziła od kobiet. Aby rozwiązać ten problem i zachować równowagę płci, szybko zareagowaliśmy, uruchamiając nową kampanię reklamową skierowaną specyficznie do mężczyzn.

Po 1,5 miesiąca kampanii Facebook Ads

Podsumowanie

meta ads case study szkoła tańca

Klient poinformował nas, że w ciągu zaledwie półtora miesiąca udało się zapełnić niemal wszystkie miejsca na zajęcia jeszcze przed oficjalnym otwarciem szkoły. 

 

W następnym miesiącu zamierzamy zmodyfikować strategię, kładąc większy nacisk na budowanie świadomości marki wśród mieszkańców okolicznych osiedli, aby dalej rozwijać i umacniać pozycję nowej szkoły tańca.

Scroll to Top